رابطه پولیپ روده و مصرف کلسیم

سرطان روده

افزایش احتمال پولیپ روده با مصرف مکمل کلسیم

استفاده بیش از حد مکمل ها نه تنها نتیجه خوب ندارد بلکه باعث می شود بدن به آن واکنش نشان دهد و در معرض بروز بیماری های مختلف قرار بگیرد،در این مقاله به میزان مناسب مصرف مکمل روزانه کلسیم و رابطه آن با پولیپ روده می پردازیم.
محققان در مطالعه جدید خود به ارتباط بین مصرف مکمل روزانه کلسیم و افزایش ریسک پولیپ در روده پی بردند.

پولیپ ها سرطان زا نیستند، اما در صورت عدم برداشته‌ شدنشان، برخی از آنان می توانند در نهایت تبدیل به سرطان شوند.

به طور کلی 5 تا 7 درصد از بیمارانی که آدنوم دارند، دچار متاپلازی با درجه بالا نیز می شوند. 3 تا 5 درصد از این بیماران در زمان شناسایی دچار سرطان پیشرونده هستند.

به این ترتیب اهمیت غربالگری از طریق کولونوسکوپی که مهمترین تست برای تشخیص پولیپ های روده ای است، بیش از پیش برای شما آشکار می گردد.

محققان عنوان می کنند برای اثبات این یافته ها نیاز به تحقیقات بیشتری است. اما به گفته محققان، «اگر مکمل کلسیم موجب افزایش خطر پولیپ شود، می تواند مفهوم مهمی در پیشگیری و غربالگری سرطان روده بزرگ داشته باشد.»

در این مطالعه، محققان دانشگاه کارولینای شمالی وضعیت ۲۰۰۰ فرد ۴۵ تا ۷۵ سال را که همگی دارای سابقه پولیپ بودند را بررسی کردند.

شرکت کنندگان به گروه های دریافت کننده روزانه مکمل کلسیم، مکمل ویتامین D، یا هر دو یا هیچ یک به مدت سه تا پنج سال تقسیم شدند.

یافته ها نشان داد افرادی که فقط کلسیم یا ترکیب کلسیم و ویتامین D مصرف کرده بودند، ۶ تا ۱۰ سال بعد از شروع مطالعه دچار پولیپ شده بودند.

به گفته تیم تحقیق، زنان و افراد سیگاری در صورت مصرف مکمل کلسیم بیشتر در معرض ابتلا به پولیپ روده بودند، اما در مورد همین افراد که فقط ویتامین D مصرف کرده بودند، چنین خطری مشاهده نشد.

محققان تاکید می کنند مصرف مکمل کلسیم با افزایش ریسک پولیپ مرتبط است، اما دریافت آن از طریق رژیم غذایی چنین مشکلی ندارد.