دکتر محمد روشنی

اصول درمانی کولیت زخمی شونده

زمانی که بیماری با علامت های کولیت زخمی شونده مراجعه می کند، نکته مهم در درمان وی، تشخیص شدت بیماری در او است.

مهم است بدانیم این علامت ها در اثر کولیت زخمی شونده ایجاد می شوند یا دلایل دیگری دارند، بنا براین احتمالا پزشک شما به این منظور اقدامات خاصی را برای شما انجام می دهد.

این اقدامات شامل: تست های آزمایشگاهی مانند آزمایش شمارش گلبول های خونی، CRP ، ESR ، آزمایش مدفوع و یا کولونوسکوپی است.

بدین ترتیب پزشک می تواند شدت بیماری و شدت التهاب را در فرد بیمار تشخیص دهد و کنترل بیماری را بهتر انجام دهد.

برخی بیماران بر اساس اینکه علامت های آنها رد مقطعی از زمان تغییر کند یا شدت بیشتری یابد ممکن نیازمند تکرار این ازمایشات باشند.

دارو هایی هستند که می توانند از علامت های این بیماری بکاهند اما شما باید این دارو ها تحت نظر یک پزشک استفاده کنید.

این بیماری درمان قطعی ندارد اما می توان با رعایت رژیم غذایی و دارویی از عوارض آن تا حد زیادی کاست.

برای مطالعه بیشتر؟

نقش تغذیه در کولیت زخمی شونده

کولیت زخمی شونده چیست؟

بیماری های روده بزرگ

با یک کلیک می توانید این مطلب را به اشتراک بگذارید