Slide1

با دیسفاژی آشنا شویم

اشکال در بلع را در علم پزشکی دیسفاژی می نامیم.
دیسفاژی انواع مختلفی دارد. اگر بخواهیم بر اساس محل درگیر، دیسفاژی را دسته بندی کنیم : سه نوع دیسفاژی داریم.
یا دهان درگیر است یا حلق درگیر است و یا مری. یعنی هرکدام از اینها که نتواند وظیفه خود را انجام دهد موجب اشکال در بلعیدن می شود.
البته اینکه یک لقمه غذایی با بلعیدن بتواند راحت از دهان به سمت معده حرکت کند به عوامل مختلفی بستگی دارد ، مثلا به اندازه ی لقمه بلعیده شده ، اینکه لقمه سفت باشد یا نرم و یا مایع باشد ، قطر مری و مسیری که لقمه در آن حرکت می کند، نیروی انقباضی که مری برای جلو بردن غذا ایجاد می کند و عملکرد درست دریچه هایی که در بالا و پایین مری وجود دارند.
اگر علت دیسفاژی این باشد که لقمه غذایی شما زیاد از حد بزرگ است و یا اینکه قطر مسیری که غذا از آن عبور می کند خیلی کم باشد ، به آن دیسفاژی ساختمانی می گویند.
اگر علت دیسفاژی این باشد که مری در انقباضات خود دچار اشکال شود و یا دریچه ها خوب کار نکنند، به آن دیسفاژی حرکتی و یا بیرون ریزنده می گویند.
گاهی در برخی بیماران بیش از یک علت برای دیسفاژی وجود دارد.
دیسفاژی در بعضی بیماری ها مثل اسکلرودرمی دیده می شود که حتما در آینده توضیح داده خواهد شد.
اما برخی مواقع تومور های سر و گردن،و یا پرتو درمانی در این تومور ها هم میتواند تا حدودی دیسفاژی را ایجاد کند.
دیسفاژی حتی ممکن است علت های عصبی داشته باشد.

با دیسفاژی آشنا شویم .

با دیسفاژی آشنا شویم . با دیسفاژی آشنا شویم . با دیسفاژی آشنا شویم . با دیسفاژی آشنا شویم . با دیسفاژی آشنا شویم .

با یک کلیک می توانید این مطلب را به اشتراک بگذارید