منظور از دستگاه گوارش تحتانی چیست؟

ارگانهای مختلف دستگاه بوسیله طنابهایی که به آنها لیگامنت گفته میشود سر جای خود محکم قرار گرفته اند.

در قسمت میانی دستگاه گوارش نیز یک لیگامنت وجود دارد که روده را در جای خود محکم نگه داشته است. نام این لیگامنت تِرِیتز است.

این لیگامنت را در تصویر زیر میبینید.

به دستگاه گوارشی که بعد از این لیگامنت قرار گرفته است دستگاه گوارش تحتانی می گویند و به آن قسمت از دستگاه گوارش که قبل از این لیگامنت قرار گرفته است، دستگاه گوارش فوقانی می گویند.

۸۲۲۶fb0f-55d3-4e1b-a2f9-532bc130f8feimage2

پس همانگونه که میبینید این طناب لیگامنتی در اوایل روده کوچک قرار دارد.

هرگاه منشا خونریزی دستگاه گوارش از قسمتی از دستگاه گوارش باشد که بعد از این لیگامنت قرار گرفته است ، خونریزی دستگاه گوارش تحتانی نام میگیرد.

این حادثه می تواند موجب شود که مدفوع بیمار خونی شود و خون روشن در مدفوع دیده شود.

گاهی ممکن است این خونریزی آنقدر شدید باشد که خون به بالا برگردد و موجب استفراغ خوتی شود که این موضوع نادر است. معمولا دلیل استفراغ های خونی خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی است.

در مطالب بعدی در مورد علل این خونریزی ها بیشتر توضیح خواهم داد.

ما را دنبال کنید….

با یک کلیک می توانید این مطلب را به اشتراک بگذارید