n00230883-b

درمان سلیاک

در حال حاضر تنها درمان بیماری سلیاک پیروی از رژیم فاقد گلوتن برای سراسرعمرمی باشد. این افراد باید از مصرف غذاهای حاوی گندم، جو و جو دوسر مانند نان پرهیز کنند.این بیماران باید با منابع مخفی گلوتن مانند داروها، سس ها و..آشنا باشند و آن ها را از رژیم غذایی خود حذف کنند.

امروزه غذاهای فرآوری شده و بسته بندی، حاوی گلوتن مخفی می باشند که ممکن است به طور نااگاهانه توسط بیماران مصرف شوند.

بیماران باید همیشه برچسب مواد غذایی را به دقت مطالعه کنند و از فاقد گلوتن بودن محصولات، اطمینان حاصل نمایند. (بخش رژیم فاقد گلوتن را مطالعه کنید)

حساسیت بیماران سلیاکی به گلوتن متفاوت می باشد ولی بیماران باید بدانند که گاهی اگرچه علامت بالینی در اثر مصرف گلوتن ممکن است وجود نداشته باشد ولی آسیب به سلول های روده ای اتفاق می افتد.

نکته: معمولا دریافت دارو مورد نیاز نیست مگر در برخی شرایط مثلا در افراد دچار درماتیت هرپتی فرم

درمان سلیاک

با یک کلیک می توانید این مطلب را به اشتراک بگذارید