سیروز کبدی چه دلایلی دارد؟

دلایل زیادی برای بروز سیرو،ز کبدی وجود دارد.

مهمترین آنها التهاب مزمن کبدی و کلستاز کبد است.

مهمترین دلایل ابتلا به سیرو،ز در آمریکا هپاتیت سی و آسیب های الکلی و غیر الکلی کبدی هستند.

دلایل عمده ابتلا به سیرو،ز کبدی در کشور های توسعه یافته شامل موارد زیر است:

هپاتیت ویروسی مزمن که عمدتا هپ،اتیت های بی و سی هستند

نارسایی الکلی کبد

هموکروماتوز

کبد چرب غیر الکلی

دلایل کمتر شایع سیرو،ز کبدی نیز شامل موارد زیر هستند:

هپ،اتیت خود ایمن

سیرو،ز ناشی از اختلالات صفراوی

کلانژیت اسکلروتیک

مصرف بی رویه برخی داروها

بیماری ویلسون

کمبود آنزیم آلفا یک آنتی تریپسین

بیماری سلیاک

داکتوپنی بزرگسالی خودبخودی

گرانولوماتوز کبدی

فیبروز ورید پورت خودبخودی

کبد پر از کیست

برخی عفونت ها مانند تب مالت و …

تلانژکتازی خونریزی دهنده ارثی

و....

درمان علت زمینه ای بیماری، میتواند نقش مهمی در کنترل سیرو،ز داشته باشد .

سیروز چیست؟

سیروز کبدی ، هپاتیت ویروسی

با یک کلیک می توانید این مطلب را به اشتراک بگذارید