فیلم ERCP 2

این فیلم یک نمونه کار با دستگاه ERCP است همانطور که میبینید دستگاه در قسمت ابتدایی روده کوچک یا همان دودنوم قرار دارد و از آنجا وارد مجرای صفراوی شده و چانچه مشاهده میکنید به صورت جالبی تعداد زیادی سنگ را از مجرای صفراوی خارج میکند.
پیشنهاد میکنم این کلیپ کوتاه را حتما مشاهده کنید

فیلم ERCP 2

با یک کلیک می توانید این مطلب را به اشتراک بگذارید