دکتر محمد روشنی

پروبیوتیک ها، میکرو ارگانیسم هایی هستند که عمدتا از جنس باکتری می باشند و به صورت طبیعی در دستگاه گوارش همه ما وجود دارند.

استفاده از پروبیوتیک ها در بسیاری از مطالعات گوارشی آزموده شده است.

متاسفانه هنوز گایدلاین معتبری در این رابطه که چه موقع باید از پروبیوتیک استفاده کرد و کدام گونه از پروبیوتیک ها بهتر است، وجود ندارد

پروبیوتیک ها بدلیل اثرات مستقیمی که بر سلول های ایمنی دارند بر ایمنی دستگاه گوارش نیز موثرند. دوره مصرف پروبیوتیک ها بر اساس دوز و نوع پروبیوتیک و نوع بیماری و شرایط بالینی افراد متفاوت است.

به طور کلی به نظر می رسد پروبیوتیک ها در بیماری های نظیر اسهال عفونی، عفونت کلستریدیوم دستگاه گوارشی، اسهال مرتبط با مصرف آنتیبیوتیک ها، کولیت اولسر،سندرم روده تحریک پذیر، عفونت های قارچی دستگاه گوارش و انتروکولیت نکروز شونده، مفید هستند.

پروبیوتیک ها در فرم های متنوعی در دسترس هستند، از جمله کپسول ها، پودرها، در ترکیب با خوراکی هایی همچون ماست و مکمل های خوراکی.

بسیاری از پروبیوتیک ها بدون نیاز به نسخه در دسترس هستند.

مهمترین پروبیوتیک هایی که مورد مطالعه قرار گرفته اند شامل: لاکتوباسیل، بیفیدوباکتریوم و ساکارومایسز ها هستند.

پروبیوتیک چیست؟

پروبیوتیک ها، خوب یا بد؟

با یک کلیک می توانید این مطلب را به اشتراک بگذارید