اندوسکوپی ؛ در چه کسانی؟ به چه دلیل؟

با یک کلیک می توانید این مطلب را به اشتراک بگذارید

فیلمی از مراحل کار ERCP

فیلمی از مراحل کار ERCP

ERCP پروسه ایی پیچیده است که بدون نیاز به بیهوشی کامل انجام می شود. درمان‌های زیادی از طریق ERCP  می تواند انجام شود و از جراحی باز جلوگیری شود.  خطرات این پروسه بسیار کم است
ERCP  مخفف کلمه Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography  است. این وسیله ترکیبی از اندوسکوپی و رادیولوژی است.که نه تنها در درمان بلکه در تشخیص بسیاری از بیماری های پانکرانس، مجاری صفراوی ، کیسه صفرا وکبد از آن استفاده می شود. بلکه می‌تواند تصاویری عالی از ناهنجاری های  مجاری لوزالمعده و کیسه صفرا فراهم کند و همچنین دارای این قابلیت است که در هنگام تصویر برداری درمان های لازم برای بسیاری از ناهنجاری ها انجام دهد.

فیلمی از مراحل کار ERCP

با یک کلیک می توانید این مطلب را به اشتراک بگذارید

ERCP ، دوربینی برای نمونه برداری و عمل

با یک کلیک می توانید این مطلب را به اشتراک بگذارید

لطفا از کلونوسکوپی نترسید !

با یک کلیک می توانید این مطلب را به اشتراک بگذارید