اندوسکوپی

احتمالا برای شما جالب است که ببینید از دید دوربین اندوسکوپ ، یک معده و مری طبیعی چه شکلی دارند. در ویدیوی زیر می توانید مشاهده کنید:

اندوسکوپی

با یک کلیک می توانید این مطلب را به اشتراک بگذارید