داغ جانسوز این اتفاق هیچ گاه از ذهنمان پاک نخواهد شد.

عرض تسلیت به خانواده های این عزیزان و همه مردم ایران

با یک کلیک می توانید این مطلب را به اشتراک بگذارید